سیستم برگزاری آزمون آنلاین (معرفی به استاد)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
About Product- Version:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

*نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی شما می باشد
**رمز عبور برای اتباع خارجی شماره شناسنامه درج شده در سیستم می باشد.
***دانشجویان برای شرکت در آزمون می بایست تکلیف بدهی شهریه خود را مشخص کرده باشند.

دانشجوی گرامی برای سوالاتی که نیاز به رسم شکل و یا فرمول نویسی دارند

می توانید پاسخ سوال را روی برگه ای نوشته از آن عکس بگیرید و از طریق 

دکمه بارگزاری تصویر   ارسال نمایید